Referat Klubmøde 13.09.2023

Info om Søen rundt

Der er pt 200 tilmeldte – det var målet. Hvis flere vil byde ind som hjælpere, er de velkomne. Der kunne godt bruges en første hjælper. Anne fortæller at status pt. er, at der er styr på arrangementet. Der er kommet rigtig mange sponsor gave og af god kvalitet. Team Tvilling deltager i årets løb på halv maraton. Fra Team tvilling i Aarhus er der en invitation til, at vi kommer og løber sammen med dem. Der er afgang

kl. 9.30 fra Kulturhuset. Godt gået til løbsudvalget.

Klubtur til Skagen Marathon

Der gives 250,- i tilskud til startnummer fra klubben. Freddy sender en mail ud – her skal han bruge et et kontonummer, så pengene kan overføres. Jytte fortæller, at der er 37 tilmeldte til spisning – max er 40, så det kan nås endnu. Jytte sender ud, så der kan forudbestilles fra menukortet.

Kommende klubløb

Himmelbjergløbet den 29.10.23. Birthe sender ud vedr. løbet i forhold til tilmelding, Der er en ca. 9 km rute og en ca. 15 km rute.

Julefrokostudvalg

Datoen er den 25.11.2023 på Vester Mølle. Festudvalget bliver Connie, Susanne, Jytte og Søren. Der er plads til et par stykker mere, så kom frisk. Meld tilbage hurtigst muligt, hvis du vil være med.

Klubaften ved Liestmannn

Det er den 12.10.23 kl. 19-21 i Viby i hans showroom. Der kommer en mail ud i forhold til bestilling og tilbud.

Klubaften ved Kaiser Sport

Det bliver vores første klubaften ved Kaiser Sport, som er vores nye samarbejdspartner. Det bliver onsdag den 1.11.23. Vi begynder med en løbetur, hvor vi bliver delt i to hold. Herefter er der lidt at spise, og så er der ellers mulighed for at prøve sko – også på løbebånd og eventuelt tøj. Der gives rabatter på aftenen. Der kommer nærmere omkring parkering, og det vil være en fordel med fælleskørsel.

Det bliver fra kl. 18-ca 20.30. Der sendes en mail ud om arrangementet, når vi kommer nærmere.

Indretning af vores klublokale

Karin har aftale med klasselæreren at vores lokale ryddes, således at vi kan bruge det igen om onsdagen i forbindelse med træning. Vi har også igen adgang til HI’et – lokalet der ligger i forbindelse med vores klublokale, så der igen kan afholdes arrangementer, som fx oplæg. Vi kan også igen få adgang til at bruge køkkenet.

Klublokalet skal have en make-over – nye møbler, plakater mv. så det kan blive mere indbydende. Alf gør opmærksom på, at klublokalet er løbeklubbens, så længe HI eksisterer som forening.

Reflekser og lys til løbetræning

Husk løbevest og lys i den mørketid, så vi kan ses. Der opfordres også til at være opmærksomme, når der krydses veje, så alle kommer sikket over.

Evt.

Casper som er i gang med at arrangere Skanderborg ultraløb 48-24-12 den 20-22.10, har fået flere tilmeldinger til løbet og tilsagn fra ca 150 tilskuere, så løbet er blevet noget større, end han forventede. Så hvis der skulle være nogen der har tid og lyst til at give en hånd med, kan de skrive til Casper på Facebook på siden Skanderborg ultraløb 48-24-12.

Skadesløb – der er et forslag om at skrive sammen på Facebook – Skanderborg løbeklub og venner eller på klubmailen Skanderborg-loebeklub@googlegroups.com og møde op på løbeaftener selv om man er skadet. Der kan laves øvelser sammen, luntes eller gås en tur. Det har været prøvet med succes tidligere, og så er der forhåbentlig mindre gnavpot.

Hylke løbet – Ole forventer ikke der bliver et løb i det nye år, da det på nær to løbere var medlemmer fra klubben der mødte op.

Anne opfordrer til at der snart meldes ud ved vores nytårs tur rundt om søen, da der er mange andre løb denne dag.

Jeanette efterlyser mulighed for mere viden om teknik og løbestil. Der blev budt ind med forslag om, at der kan lægges teknik øvelser ind i opvarmningen både mandag og onsdag. Finn foreslår også en træningsaften med netop teknik som fokus.

Der efterlyses flere klubløb sidst på året – pt er der langt imellem interessante løb, så hvis der er nogle bud, så meld endelig tilbage. Det samme gælder forslag til kommende oplæg. Pt. arbejdes der på et oplæg om ultraløb i det nye år.