1. Valg af dirigent.

Torben byder velkommen til årets generalforsamling. Finn foreslås af bestyrelsen, og han bliver valgt.

Dirigenten kan konstatere at generalforsamlingen er varslet rettidig.

 • Formandens beretning.

Torben gør status over det forgangne år.

Årsberetning for Skanderborg Løbeklub 2022.

Sidste år da vi sad her til årets generalforsamling, var der stadig en del corona-restriktioner som vi skulle forholde os til.

Dem er vi heldigvis sluppet af med og vi har forsøgt efter bedste evne at bringe tingene tilbage til ”normal” tilstand, men det er der jo selvfølgelig udfordringer med.

Hvis vi starter med klubløbene, så var den første mulighed for at komme ud og præsenterer klubbens farver Silkeborg Løbet og her havde vi løbere med på både 5,10 og halvmaraton. Næste chance for at komme afsted var til Tranbjerg Løbet den 31. maj og her var fin deltagelse fra klubben. 2 dage efter var der mulighed for at deltage i den traditionelle midsommerstafet og få vist hvor kommunens bedste løbeklub holder til. Det fik vi gjort i nogen grad, i det vi vandt i dameklassen, men måtte nøjes med en 2. plads hos herrerne, da BMI havde sendt et hold vi ikke kunne hamle op med, men vi blev trods alt ikke slået at hverken Stilling eller Hørning. Vi stillede ikke op med så mange løbere som vi normalt gør og om det skyldtes coronanervøsitet eller at de 2 løb lå for tæt skal jeg ikke kunne svare på. Under alle omstændigheder var det en hyggelig aften ude i Dyrehaven som det plejer.

Efter sommerferien havde vi et nyt klubløb på programmet og denne gang var det noget som en del havde efterspurgt, nemlig Nim Trailløb.

Vi havde deltagere med på begge distancer som blev udbudt, men måske ikke helt så mange så vi havde håbet på.

Sidst i oktober stod der Himmelbjergløb på menuen og her havde vi løbere med på både den korte og den lange rute og det sidste tilbud der har været var Hylke Nytårsløb hvor man lige kunne blive mindet om hvor kuperet der faktisk er i Hylke og omegn.

Vi har tidligere haft nogle rigtig gode klubture hen over en hel weekend og i håb om at kunne gentage succesen havde vi planlagt en ny tur, denne gang til Åbenrå. Her ville der være mulighed for at løbe distancer fra 5 km. og op til maraton, så vi mente egentlig vi var fint dækket ind på det område. Desværre blev vi nødt til at aflyse, da der kun kom 12 tilmeldinger. Om det skyldtes corona, tidspunktet eller noget helt 3. ved jeg ikke, men jeg synes det er ærgerligt at vi ikke kom afsted og håber at der snart bliver mulighed for at komme afsted på klubtur igen.

I forhold til vores træningsaftener er der sket nogle ændringer. Efter et ønske fra nogle af vores nyuddannede trænere, har vi valgt at rykke intervaltræningen om mandagen fra kl. 19 til kl. 18.

Det har givet mulighed for at forlænge træningen ude på stadion nogle uger i begge ender af sæsonen og som om det ikke var nok, så er der faktisk også blevet indkøbt lygter som der er blevet eksperimenteret med, så sæsonen bliver så lang som muligt ude på stadion.

Om onsdagen er der mulighed at komme lidt væk fra asfalten og ud og prøve kræfter med et andet underlag samt hilse på nogle af de stigninger vi har i nærområdet, typisk under Finn`s kyndige ledelse. Noget som der virker til at være god opbakning til så et rigtig godt initiativ.

Siden midt i januar har der også været mulighed for træning om lørdagen. Vi har tidligere afviklet fællestræning om lørdagen og det er blevet genoptaget i år med en fin tilslutning. Da der løbes på en rundstrækning, er der mulighed for at alle kan deltage, da det er op til en selv hvor mange runder man vil løbe.

Nogle ting ligner dog så småt sig selv fra tiden før corona. Skvæt Skovløb lykkedes det at få afviklet med over 150 tilmeldte. Meget imponerende når man tænker på at restriktionerne først for alvor blev lempet kort tid før løbet og når man samtidig tænker på at man flere andre steder blev nødt til at aflyse på grund af manglende tilmelding.

Søen Rundt blev også afviklet sidste år og denne gang med 2 ruter, hvilket blev rost meget af deltagerne selvom dem der skulle starte ude ved golfbanen, fik en ekstra køretur da buschaufføren ikke helt havde styr på højden på bussen og broen han skulle under. Også her rundede tilmeldingerne 150 og om begge løb er der kun at sige, at dem som står for planlægningen i den grad, har styr på det, hvilket kommer klart til udtryk når man snakker med både løbere og hjælpere. Stort set ingen er i tvivl om noget og altid klapper bare. Stor ros og kæmpe respekt for det.

Vi har stadig en aftale med Liestmann om køb af tøj og der har været klubaften inde hos ham og ellers kan man altid bestille på nettet og få den rabat vi har aftalt. Vi har forsøgt at aftale et tidspunkt hvor Hjarl fra Moving Feet kunne komme forbi men tilslutningen har været for lav til at det gav mening og nu må vi se om det bliver til mere og så er vi i dialog med Kaiser Sport om en aftale, men det er noget bestyrelsen arbejder videre med.

I forhold til arrangementer har vi ikke været så aktive i år, men vi havde  et fint foredrag sidst i april med Mia Sørensen fra Sundfokus omkring kost og motion og så var der et tilbud her i januar om at komme ned og høre om Peter Lund Torjussen`s deltagelse i et af verdens hårdeste ultraløb. Her var der dog ikke stor tilslutning.

Så har vi ikke at forglemme holdt en rigtig god julefrokost, hvor festudvalget virkelig havde gjort sig umage og lavet et rigtig fint program til os. Mange tak for det.

Den traditionelle tur rundt om søen den 31. december blev også gennemført, men også her var deltagerantallet ikke oppe på hvad det har været. Løbet blev der dog og der blev efterfølgende skålet og sagt godt nytår.

Så kommer vi selvfølgelig ikke uden om nogle af de bærende elementer i klubben. Trænerne som altid møder velforberedte op med godt humør og afvekslende programmer. En uvurderlig ting som i den grad binder klubben sammen og I gør et enormt stykke arbejde for vi andre året rundt og i det forgangne år har vi haft en håndfuld nye afsted på træneruddannelse. Rigtig dejlig at se. Mange tusinde tak.

I den sammenhæng vil jeg også nævne gruppen af trænere som tager sig af de nye løbere. De har igen startet et nyt hold op her lige efter nytår og endnu en gang med fin tilslutning. Jeg har kæmpe respekt for det store arbejde der lægges i det. Også tusinde tak for det.

Så vil jeg lige nævne at Finn jo stadig svinger crossfit pisken hver fredag, utrolig han ikke har skræmt alle væk endnu.

Jeg vil slutte med at bringe en stor tak til alle, som på den ene eller anden måde, stort som små, bidrager med fortsat at holde klubben aktiv og levende.

Så tak for ordet, tak for jeres tid

Formandens beretning blev godkendt.

 • Aflæggelse af det reviderede regnskab.

Freddy gennemgår regnskabet for 2022, som også er sendt ud til medlemmerne inden generalforsamlingen.

Der er ikke spørgsmål til regnskabet. Regnskabet er godkendt.

 • Budget og kontingentfastsættelse.

Freddy gennemgår budget.

En større post i regnskabet 2023 forventes at blive udgifter til klubturen til Skagen Marathon.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på kr. 100,- pr halvår, selv om der pga. kommende udgifter til klubtrøjer, tidligere er blevet varslet en mulig kontingentforhøjelse.

Budget og kontingent blev godkendt.

5. Kommende løb og aktiviteter.

Er med på efterfølgende klubmøde. Se referat herfra.

6. Indkomne forslag.

Der er ikke kommet forslag til generalforsamlingen.  

7. Valg til bestyrelsen

 • På valg er:
  • Torben (formand) – ønsker ikke genvalg
  • Signe (næstformand) – ønsker ikke genvalg
  • Birthe (løbskoordinator) – villig til genvalg
  • Henrik (sekretær) – villig til genvalg

Signe vil gerne stoppe i bestyrelsen før tid. Det er der ikke indvender imod på generalforsamlingen.

Der skal vælges en formand på generalforsamlingen. Finn foreslår, at bestyrelsen af generalforsamlingen får lov til at konstituere sig efter generalforsamlingen. Det blev accepteret. Næstformanden er valgt for et år, så Formand og Næstformand igen er på valg forskudt.

Bestyrelsen foreslår Lene og Karin som nye medlemmer af bestyrelsen. Begge blev valgt.

Birthe og Henrik blev genvalgt.

Der skal lyde en stor tak til Torben og Signe for deres arbejde i klubben.

8. Årets Bamsepris 

Årets bamsepris går til Karin for hendes store indsats til træning af nyløberne, hun er gået i gang med en DGI træneruddannelse, hun deltager pt i et forløb som løbementor, hun har altid ja-hatten på og byder ind og påtager sig opgaver til gavn for klubben. Stort tillykke.

Efter uddeling af Bamseprisen takker Finn for god ro og orden, og dermed er årets generalforsamling slut.