Ref. generalforsamling i Skanderborg Løbeklub onsdag den 16. marts 2022 kl. 20.00.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Kim Rusholdt. Kim blev valgt.

2. Formandens beretning.

Torben aflægger beretning.

Årsberetning for Skanderborg Løbeklub 2021-2022.

Allerførst vil jeg lige sige at jeg er rigtig glad for at vi kan holde vores GF fysisk i år og ikke virtuelt som sidst. Det er trods alt rarere at være i samme rum som dem man kommunikerer med.

Når det er sagt, så har det forgangne år også været underlagt et hav af restriktioner, så da jeg satte mig ned for at skrive årets beretning, var jeg af den overbevisning at det ville ikke tage lang tid. Der tog jeg fejl, men jeg skal prøve at fatte mig i korthed da vi jo også har klubmøde på programmet.

Hvis jeg skal starte med klubløbene, så deltog vi i 4 forskellige. I midten af august havde vi ca. 15 medlemmer med til Silkeborg-løbet. Derefter fulgte Midsommer-stafetten i starten af september, hvor vi havde 30 deltagere med og som resulterede i sejre i både herre- og dame-klasserne samt en 3.plads i mix-klassen. Rigtig flot og rart lige at få præciseret hvor kommunens bedste løbeklub ligger. 3. løb hvor vi deltog var det traditionelle Himmelbjerg-løb sidst i oktober, hvor vi deltog med 8 medlemmer og den sidste mulighed var Nytårsløbet ude i Hylke, hvor vi havde ca. 30 løbere med.

3 klubløb og ingen klubture er selvfølgelig for lidt i løbet af 1 år og helt karakteristisk for denne klub så tager medlemmerne simpelthen bare selv affære. De får selv tilmeldt sig og drager afsted i samlet flok. Det betyder at vi også havde omkring 20 deltagere med i Skagen i starten af oktober og har haft en flok afsted til en Cross-serie på 7 afdelinger hen over vinteren. Fedt ned den slags initiativer.

Sidste år blev vi i bestyrelsen kontaktet af Bent som jo havde fået pustet liv i Søen Rundt igen, men nu ikke længere havde tid til at stå for det. Han spurgte om vi ville drive det videre og efter en snak om det i bestyrelsen besluttede vi at takke nej til tilbuddet. Det var der en lille gruppe medlemmer som ikke var enige i og de tog udfordringen op og fik på imponerende vis arrangeret et fantastisk løb med start- og målområde ude ved Vester Mølle og fik samlet næsten 150 deltagere. En rigtig stærk indsats, men det var åbenbart ikke nok, for nytårsaftensdag syntes de da lige, at folk traditionen tro skulle rundt om søen igen. Så selv om restriktionerne var strammet maksimalt sidst i december, så hørte jeg dem på intet tidspunkt bruge ordret aflysning og der mødte lidt over 40 løbere op og de fik både løbet og skålet godt nytår.  At der så også blev samlet næsten 2500,- kr. ind til julemærkehjemmet i Hobro gør det kun endnu mere imponerende, specielt på det tidspunkt.

På trods af corona-udfordringerne er det lykkedes os at afvikle lidt socialt også.

Vi har fået holdt en julefrokost, som ifølge rygterne skulle have været lige så god som den plejer, så intet nyt der. Vi har også fået afholdt en klubaften inde hos vores samarbejdspartner, Peter Liestman hvor vi havde mulighed for at gøre nogle gode indkøb og få garderoben fornyet. Der er altid mulighed for at få 25% i rabat på ikke nedsatte varer i hans webshop. Er du i tvivl om hvordan, så spørg bestyrelsen.

Vi har også lavet en aftale med en ny partner, Hjarl fra Moving Feet. For de som ikke har mødt Hjarl, kan jeg fortælle at han kommer med sin bil som er fyldt med testudstyr og sko i lange baner. Konceptet er så, at man bliver grundig testet på løbebåndet hvorefter man i samråd med Hjarl forsøger at finde frem til de helt rigtige sko til den enkelte. Sidst han var her, var der en del som købte og der er kommet positive tilbagemeldinger.

Så har vi haft besøg af Max Boderskov, som holdt foredrag om træningsmetoder og pulszoner og der var efterfølgende mulighed for at blive testet hos ham til en fordelagtig medlemspris, hvilket der var 5 som benyttede sig af, efter sigende med et fint udbytte.

Så kommer vi selvfølgelig ikke uden om nogle af de bærende elementer i klubben. Trænerne som altid møder velforberedte op med godt humør og afvekslende programmer. En uvurderlig ting som i den grad binder klubben sammen og gør et enormt stykke arbejde for vi andre året rundt. Mange tusinde tak.

I den sammenhæng vil jeg også nævne gruppen af trænere som tager sig af nyløberne. De når dårlig nok at afslutte et forløb før de er i gang med at planlægge hvornår de kan komme i gang med et nyt hold. En stor ros og en kæmpe tak for det, specielt når man tænker på hvor tvivlende vi var inden det første hold startede op og nu er I nærmest ikke til at stoppe igen. Stor respekt for det store arbejde.

Gruppen walkogløb er nedlagt på grund af for få deltagere. Men det betyder ikke at det er en undskyldning for ikke at komme afsted om søndagen, for Lene har startet et nyt tiltag op, Søndagsløb.

Finn afvikler jo stadigvæk cross-fit hver fredag og vi har endnu en gang startet et fortræningsforløb op som lige nu kører hver 2. lørdag.

Endelig vil jeg nævne at løbebanen ude ved stadion langt om længe er blevet renoveret og da sommertiden jo venter lige om hjørnet, så er jeg sikker på at vi snart får mulighed for at teste den af. Der skal i den forbindelse, lyde en stor tak til Kurt og Bjørn fra Atletik, som i den grad har lagt pres på kommunen for at få det til at ske.

Vi har købt refleksveste så vi kan blive set når vi løber i mørket. De som ikke har afhentet en, har stadig mulighed for at afhente den og de som har afhentet, skal huske at bruge den 

Jeg vil slutte med at bringe en stor tak til alle, som på den ene eller anden måde, stort som små, har bidraget med at holde klubben aktiv og levende igennem de sidste 2 år. Der er altid en fantastisk energi når man møder op og jeg er sikker på at det kommende år bliver fantastisk uanset hvad vi ender med at finde på af aktiviteter.

Så tak for ordet, tak for jeres tid

Formandens beretning er godkendt.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.

Freddy gennemgår regnskabet. Det blev rundsendt til klubbens inden generalforsamlingen.

Der opfordres til, at de der gerne vil på træner kursus giver lyd fra sig. Så er der mulighed for at komme afsted.

Der stilles spørgsmål til den mindre indtægt på kontingent. Det skyldes, at flere af de tilmeldte nyløbere ikke har fastholdt deres medlemskab, efter første betaling. Derudover har der været lidt frafald af øvrige medlemmer. Der er pt 160 medlemmer i klubben.

Regnskabet blev godkendt.

4. Budget og kontingentfastsættelse.

Freddy gennemgår et kortfattet budget for indeværende år.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet fastholdes på kr. 100,- pr halve år. Det blev vedtaget.

5. Kommende løb og aktiviteter.

Birthe fremlægger de kommende 3 klubløb inden sommerferien.

Den 23.4. Silkeborg løbet

Den 31.5. Tranbjerg løbet

Den 2.6. Midsommerstafetten

Der kommer mail ud vedr. tilmelding senere.

Der opfordres til at komme med forslag til øvrige klubløb.

Anne foreslår, at det kunne være spændende at prøve at tilbyde et 6 timers løb som klubløb. Det tages med som forslag.

6. Indkomne forslag

Gratis klubtrøje ved indmeldelse v/Anne

Anne præsenterer sit forslag. Der er et ønske om, at alle har en t-shirt som klubtrøje. Forslaget går på, at når man melder sig ind i klubben, så får man en løbetrøje, som bliver betalt over kontingentet af klubbens medlemmer.  

Kurt spørger ind til prisen. Sport24 har en ca. pris på mellem kr. 150-300 kr. pr stk.

Camilla vurderer, at der er stor reklameværdi for klubben i, at vi vil blive mere synlige.

Torben fortæller at der fortsat er mange løbeveste tilbage, så der er en sandsynlighed for, at der vil komme til at ligge penge i ubrugte t-shirt.

I forhold til farve vil sort vil være en farve, vi vil kunne blive ved med at få.

Der er forslag om, at t-shirten kan prøves inden der bestilles.

Det vurderes, at de nuværende klubtrøjer bruges af dem der har til fx klubløb. Det kan være en mulighed at undersøge om der kan findes et andet mærke, som ligner de nuværende t-shirts fra Fusion så der er forskellige pasformer.

Fremadrettet vil det ca. være 40 nye medlemmer pr. år, der skal have en klubtrøje. Det vil være en årlig omkostning på ca. kr. 10.000,-.  Til alle nuværende medlemmer vil det være en udgift på ca. kr. 40.000,-.

Jesper foreslår, at første kontingent sættes til kr. 200,- for at holde omkostningen hjemme.

Anne foreslår hvis det vedtages, at der kan nedsættes et udvalg, som arbejder videre med de forskellige input og muligheder.

Hvis forslaget vedtages, vil det betyde et højere et kontingent fra næste år.

Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for og 13 stemmer imod.

7. Valg til bestyrelsen

På valg er:

Signe (næstformand) – villig til genvalg

Freddy (kasser) – villig til genvalg

Birthe (løbskoordinater) – villig til genvalg

Signe gør opmærksom på, at hvis nogen har lyst til at sidde i bestyrelsen, er de velkomne til at byde ind. Så hun opfordrer til, at man melder sig. Der var ikke andre der ønskede at stille op.

Alle blev genvalgt.

8. Årets Bamsepris

Birthe læser indstillingerne op. Der er lavet indstillinger til Finn, Anne, Alf og Signe.

Bamseprisen går til Anne, Signe og Alf for deres store indsats med at tage over på Søen Rundt, og deres arbejde med at få genetableret løbet i nye omgivelser, og med nye samarbejdspartnere. Derudover har de taget initiativ til at lave det årlige Nytårsløb til et canonball løb. Et kæmpestort tillykke med en velfortjent Bamsepris.

9. Evt.

Kurt spørger ind til træningstidspunktet. Kan der trænes tidligere? Det vil betyde, at den renoverede løbebane ved stadion og skoven kan bruges en større del af året.

Karsten gør opmærksom på, at når nyløberne har start kl. 18, kan trænerne ikke nå at løbe med til almindelig træning.

Kim forslår at sende en doodle ud til medlemmerne for at få deres tilkendegivelse, da det er et spørgsmål som bliver ved med at komme.

Torben forslår at intervaltræningen evt. kunne ligge kl. 18 og almindelig løbetræning om onsdagen kl. 19.

Bestyrelsen arbejder videre med dette.

Der var 33 fremmødte til generalforsamlingen. Tak for fremmødet.