Dagsorden til ordinær generalforsamling i Skanderborg Løbeklub

Den 20.3.2024 kl. 19.30.

Sted: Klublokalet på Niels Ebbesens Skolen

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.

4. Budget og kontingentfastsættelse.

5. Kommende løb og aktiviteter.

6. Indkomne forslag.

  • Forslag skal sendes til Henrik (henrikmadsenskb@gmail.com) senest 20 dage før generalforsamlingen.

7. Valg til bestyrelsen

På valg er

  • Lene (næstformand) – villig til genvalg
  • Birthe (løbskoordinator) – ønsker ikke genvalg
  • Freddy (kasser) – villig til genvalg

8. Årets Bamsepris