Dagsorden til ordinær generalforsamling i

Skanderborg Løbeklub

den 20.3.2024 kl. 19.30.

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.

4. Budget og kontingentfastsættelse.

5. Kommende løb og aktiviteter.

6. Indkomne forslag.

  • Forslag skal sendes til Henrik (henrikmadsenskb@gmail.com) senest 20 dage før generalforsamlingen.

7. Valg til bestyrelsen

På valg er

  • Lene (næstformand) – villig til genvalg
  • Birthe (løbskoordinator) – ønsker ikke genvalg
  • Freddy (kasser) – villig til genvalg

8. Årets Bamsepris