Referat klubmøde 7. juni 2016

Referat klubmøde den 7. december 2016.

Tak for stort fremmøde.

Klubtur til Cuxhaven d. 8.-10. april 2017

Birthe og Torben har undersøgt mulighederne. Det er weekenden før Påske. Der er ruter på 5, 10, 21,2, 30 og 42,1 km. Med udgangspunkt i, at vi tager toget bliver afrejsen lørdag morgen og hjemtur igen mandag med ankomst ca. kl. 19.00. Transporttid med tog er ca. 7 timer. Der tænkes i fælles spisning søndag. Overnatning på 4 per. værelser til en pris på ca. 5-600 kr. for 2 overnatninger. Tog koster ca. 600,-. Så en pris på ca. 11-1200 kr. + startgebyr. Der er tilskud fra klubben på 10.000,-. og alt efter antal deltagere på turen, vurderes det hvad tilskuddet skal dække. Der er på mødet opbakning fra ca. 35 deltagere – så på den baggrund undersøges muligheden for at leje en bus. Tilmeldingsfristen er den 31.1.2017. Der kan spares lidt på tilmeldingsgebyret ved at melde sig til før. Lise skal have tilmeldingerne, og sørger for fælles tilmelding.  Der er ikke regnet på kørsel i egen bil, men der tænkes i, at det er en social tur. Christian har telefonnr. til buschauffør. Endelig pris foreligger efter tilmeldingsfristen.

Vintercup

Der arrangeres vintercup igen i år. Der er delt flyere ud – så del del del, så vi kan få deltagerrekord. Det er Freddy og Birthe som står for arrangementet af vintercuppen. De tre søer er den 22. januar 2017. Øvrige datoer kan ses på Skanderborg Firmaidræts hjemmeside. Løbene ligger tættere denne gang, med det håb, at få flere deltagere. Claus vil gerne deltage i planlægningen af vores eget løb. Der er givet tilladelse til at afholde løbet. Birthe har lavet liste, så der er overblik over hvor flyerne hænges op, så der dækkes bredt, så skriv Jer på og del ud. Tilmeldingen til vintercuppen åbner den 12. december. Øvrig info står på flyer. Der kommer opslag om hjælpere til De 3 søer senere. Der er nye chips til tidtagning, så det skulle virke.

Søen rundt d 31.12

Traditionen tro er der løb nytårsaftensdag. Der er sponseret brød fra Kvickly i Skanderborg. Starten til Søen rundt  er kl. 10. Snegleholdet starter kl. 9.30 – hvis der melder sig en tovholder – hvis du er interesseret, så byd meget gerne ind på denne opgave. Hanne Hørlykke vil gerne stå for 10 km turen med start kl. 11. Efter løb er der er varm kakao, boller og champagne – Torben står for dette.

Juleløb den 24.12.16

Tommy arrangerer et juleløb – ganske gratis, i Dyrehaven den 24.12. Der er lavet en flyer, så del gerne. Tommy tænker i, at hvis løbet i år bliver en succes, vil han lave noget lignende næste år, hvor formålet er at støtte julemærkehjemmene. Der er et lignende løb i Horsens hvor der var 1735 deltagere sidste år – den vil vi gerne slå. I Horsens har der har været sponsorer der har givet et beløb pr løbet km.

Fortræningsklub til Aarhus Half 2017

Der er kommet en henvendelse fra DGI om vi kunne være interesseret i, at være fortrænings klub til Aarhus Half 2017, som er EM i ½marathon for både proffer og motionister. Det afvikles den 6. august 2017. Forløbet har opstart i uge 16 og der er 2 ugentlige træninger og en gang selvtræning. Der tilbydes et 7 timers kursus ved DGI den 2.4.2017, som inspiration for de trænere, som gerne vil stå for forløbet. Tommy vil gerne stå som træner. Det bliver på træningsaftner. Der er et par løbere  fra klubben, som kunne være interesseret i at deltage i forløbet.

Fællesløb med naboklubber

Der har været dialog med forskellige naboklubber – Odder, BMI, Hammel, Tranbjerg og Stilling vil ifølge Claus også være interesseret, om at lave fælles løb i løbet af sæsonen. Hver klub står for et til to løb i weekends, og tanken er, at den enkelte kan møde andre løbere og der kan løbes på flere forskellige ruter. Der arbejdes på at få datoerne på plads, hvorefter de meldes ud. Finn har kontakten til de øvrige klubber.

Crossfit og trailløb

Der er mulighed for igen at låne lokalet på Finlandsvej 5. Lokaler er booket på fredag den kl. 15.30-18. Mødetid senest kl. 16. Der er mulighed igen fredag den 16.12. samme tid. Efterfølgende kunne vejen lægges forbi bryghuset og ønske hinanden god weekend. Der er indrettet nye lokaler siden sidste gang.

Finn har været på kursus i trailløb, og det tænkes i, at der over en periode på et par måneder arrangeres trailløb hver anden onsdag. Finn melder datoer ud. Trailsko og pandelampe anbefales.

Styrketræning efter løb

Det vil blive et tilbud om onsdagen efter løb. Det bliver ca. kl. 20, og det vil være den der står for opvarmningen, som også står for styrketræningen. Der var forskellige forslag om tidspunktet og indhold. Vi starter ud med kl. 20 og så evalueres der på, om det skal ændres.

Stafet for livet

Løbet er kommet til Skanderborg i 2016, og Anne tænker i, om det kunne være et kommende klubarrangement. Det er et 24 timers velgørenhedsløb, hvor der samles in til Kræftens bekæmpelse. Løbet afvikles i weekenden den 10.-11.6.17. Det foregår ved vandværket ved Skanderborg Hus. Der er en 400 m runde og en 4 km runde. Annes forslag er, at det bliver et klubarrangement, med fælles telte og evt. lidt grill – a la en sommerfest med løb. Der arbejdes videre med dette. Obs på at det er samme weekend som Aarhus City ½ maraton.

Hjemmesideudvalg

Der er kommet ny hjemmeside. Tak til Jesper for arbejdet med at lave siden. Alf er fortsat administrator,

men det er ønskeligt, at der er en til to mere, og det ville være dejligt, hvis der kunne laves et lille hjemmesideudvalg. Jesper vil gerne give instruktion. Meld gerne tilbage om det kunne være interessant.

Refleksvest fra Fusion eller evt. Silva med tryk

Der kan fremadrettet trykkes klublogo på gule refleksveste fra Fusion, som bestilles fra næste klubaften. Gamle veste kan afleveres til tryk for ca. 45,- kr. Ellers er der i forhold til tøj besluttet, at det fortsat er de sorte t-shirt, jakker mv. der er klubdragten.

Orientering om samarbejde med Senzone og Racing Denmark

Klubben samarbejder med Senzone, som sælger løbesko, laver sko indlæg og kan lave løbetest. Der gives 20% på løbesko til klubmedlemmer.

Racing Denmark sælger løbetøj og outdoor udstyr. Der gives 15% til klubmedlemmer. Finn vil høre om tilbud kan sendes direkte ud til klubmedlemmer. Adressen er Nørrevænget i Silkeborg.

Der laves links til begge samarbejdspartnere på hjemmesiden.

Ny atletikklub

Der er kommet en atletikklub i HI regi. I første omgang for unge på 15-16 år. Atletikfaciliteterne renoveres ved fodboldbanerne, og måske vi også kunne få glæde af det.

Dato for generalforsamling den 1.3.2017

Det er onsdag den 1.3.2017 kl. 20.15. Lise, Henrik og Finn er på valg.

Evt.

Kurt vil gerne holde et foredrag om muligheder for registrering af sit løb. Det kunne være en times tid en onsdag efter træning. Det er der opbakning til, så der skal findes en dato.

Tommy vil gerne slå et slag for, at der tænkes i, at holde det pace som er meldt ud fra start. Hvis nogen vil løbe et andet pace, kan det aftales i gruppen. Hanne foreslår, at de øvrige i gruppen bliver bag ved fartholderen, som skal sørge for at farten holdes på hele ruten. Dette også for at få taget godt imod nye medlemmer. Der kan løbes med veste, som signalerer hvem der er fartholder. Enighed om, at den der har gruppen, holder farten – øvrige kan aftale andet. Der kan kikkes til Stilling Løbeklub, hvor de har 4 faste grupper med en træner tilknyttet. Det tages op i trænerteamet, og nærmere følger.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.