Referat klubmøde 5. dec. 2018

Ref. klubmøde den 5.12.18

8660 løbet (Vintercup) – efterlyse hjælpere
Birthe har flyers med til ophæng – del del  del. Det er den 20.1.19 og tilmeldingen er åben. Der kommer liste i klublokalet først i det nye år, hvor hjælpere kan skrive sig på de forskellige opgaver. Det bliver sidste gang løbet afvikles, da der er mere arbejde i det end tilslutningen berettiger til. Gepard løbet bliver også afviklet for sidste gang i år. Derudover stopper DIS som hovedsponsor efter denne afdeling.

Fortrænings forløb til Copenhagen – orientering
Første træning er den 12.1.19 kl. 10 med start fra Søbadet. Der bliver 4 fartgrupper hver gang – 4:45, 5:15, 5:45 og 6:15. Der løbes hver anden lørdag. Der bliver lagt oplysninger på facebook omkring forløbet.

Status på turen til Copenhagen Marathon 2019
Der er pt. 18 løbere og 23 deltagere. Der er bestilt overnatning på Danhostel og planen er at køre derover i bus. Hjemtur bliver søndag efter fælles afslutning med lidt mad og drikke – formodentlig i mål området. Der er fortsat mulighed for tilmelding, dog kan det være at overnatningen bliver et andet sted, da der kun er et enkelt værelse tilbage. Afgang er lørdag den 18.5. og løbet er søndag den 19.5. Mere info kommer senere. Turen er ikke et klubløb, så der er egenbetaling for deltagelse.

Klubtur 2019
Aabenraa er lagt i skuffen, da løbet kommer for tæt på Copenhagen Marathon.
Pt. kikkes der på Skagen i oktober, hvor der er flere distancer og turen bliver en weekend tur. Andre forslag modtages gerne. Mere info følger.

Tommys søndags løb og jule løb
Tommy har sat gang i søndags løb kl. 11 hver søndag til og med januar 2019. Der er opvarmning og 45 min løb eller gang og fælles afslutning. Første gang var der 4 på walk og 4 på løb. Der er obs. på, at der afvikles vintercup på nogle af søndagene.

Juleløb den 24.12. kl. 10-12. Det er på en 5 km rute. Der er indsamling til julemærkehjemmet i Hobro. Der kommer muligvis familier derfra og deltager. Reklamer gerne for løbet.

Der er spørgsmål til, om de der deltager i søndagsløbet kan deltage gratis i vinter cuppen. Det skal vurderes først.

Søen Rundt på årets sidste dag – planlægning
Business as usual. Der skal være hjælp til planlægning af den korte rute. Finn vil gerne stå for den.
Det forventes at Alf har mulighed for at finde brød sponser, som de tidligere år.
Benny vil gerne stå for at varme kakao mv.
Søen rundt begynder kl. 10 og kort rute kl. 11.

Klubløb i 2019 – forslag fra medlemmer ønskes ud overbestyrelsens forslag Forslag til klubløb modtages gerne – der skal være obs på, at der skal være flere forskellige distancer. Pt. tænkes der i følgende løb – Stjerneløbet i april, Tranbjerg løbet 4.6.19 og Midsommerstafetten 6.6.19.

Nye tiltag med udgangspunkt i trænermødet offentliggøres
Der er et samarbejde mellem 5 løbeklubber – bl.a. Tilst, Puls 8410 Rønde og Aarhus 1900, som samarbejder med DGI omkring at starte nye løbehold op, og have større fokus på, at fastholde de nye medlemmer i klubben. Der er møde den 15.1.19 omkring dette, som nogle af klubbens trænere deltager i. Projektet hedder Kick din løbestart. Det begynder i uge 10 og afsluttes med et fælles event i juni.
Tommy spørger, om de der er faguddannede inden for kroppen  i klubben, har lyst til at bidrage med at vejlede nye løbere. Bente har budt ind på dette efter mødet.
Det forventes. at der  vil blive lavet træningsaftener med løbeteknik ca 4 gange om året over 2-3 onsdage pr. forløb.

Finn laver et trail forløb over 4 onsdage i januar. Der kommer opslag om dette. Det bliver umiddelbart fra kl. 19.

Fartholdere – der opfordres til, at det er fartholderen som styrer gruppen, så tempoet holdes. Der kan laves aftaler undervejs om andet tempo, men udgangspunktet er, at det aftalte tempo holdes, så de der løber med gruppen kan regne med det der er meldt ud. Derudover at veje krydses i god stil. Vi repræsenterer klubben når vi løber, så vis hensyn og følg færdselsreglerne.

Nye trænere søges fortsat
Anders og Jan har budt ind på, at de er interesseret. Det er primært at stå for opvarmning og deltager i de forløb der tilbydes i klubben. Det er ok at prøve det af først, inden der siges endeligt ja. Der er mulighed for træneruddannelse og kurser. Det vil være super, hvis der også kom kvindelige trænere i klubben.
Der efterspørges en oversigt over trænerne i klubben.

Generalforsamling den 6.3.19 – mulige kandidater til bestyrelsen .
Der skal bruges en ny person i bestyrelsen, da Finn fastholder at han ikke genopstiller. Det er ikke nødvendigvis en formandspost, der skal meldes ind på. Meld gerne tilbage til en fra bestyrelsen, hvis du er interesseret.

Evt.
Der må gerne meldes ind, hvis der er flere som ikke har fået en buff endnu.
Tommy vil gerne prøve at  sælge nogle buffs om søndagen – pris 50,-
til 35700 på mobile pay.

Der var stor ros til klubben for afviklingen af Cross National. Det er en årlig begivenhed, og der var tilfredshed med ruten, så det er ikke umuligt at de kommer til Skanderborg igen. I så fald vil klubben gerne byde ind på arrangementet igen.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.