Referat klubmøde 06.06.2018

 1. Sommerfest – første eller anden weekend i september.

Anne og Ole vil gerne lægge hus til og Christian, Christina, Kurt og Berit vil også gerne deltage i festudvalget. Det bliver den 1. september.

 1. Klubløb
 • herunder info om fortræning til Søen Rundt/Copenhagen Half.
 • Midsommerstafetten er i morgen. De kommende klubløb er Tranbjerg løbet den 14.6. (her har været tilmelding), Solbjerg løbet er der ikke kommet dato på endnu. Derudover er der Ejer Bjerge den 2.9., og Søen Rundt den 16.9.
 • I samarbejde med Sparta har bestyrelsen sagt ja, til at være fortrænings klub til Copenhagen Half og det passer også godt ind med vores klubløb Søen Rundt. Der kommer mellem 2 og 4 fortræninger, som dem vi afholdt op mod Copenhagen Marathon.

Der sættes pavillon op ved Midsommerstafetten kl. 16.45 i morgen.

 1. Internationalt crossløb i Skanderborg.
  Hjælpere og opgaver.
  Det er et DAF projekt der arrangeres den 24.11.18 på en 2 km lang rundstrækning. DAF har spurgt om hjælpere fra løbeklubben og atletikklubben. Der skal laves bane torsdag eller fredag, der skal laves live streaming fra arrangementet, der skal udleveres væske, dækkes bagageopbevaring, der skal afhentes og afleveres deltagere i Billund lufthavn. Klubben vil få et beløb for at hjælpe og derudover gives der et beløb pr. hjælper. Arrangementet er også for at prøve af i forhold til kommende VM arrangement ved Moesgård.

Der kommer nærmere, når der er nyt. Også i forhold til hvor mange hjælpere der skal bruges.

 1. Vintercup
  Der har ikke været så mange deltagere til Vintercuppen som vi havde håbet på. Der er fortsat en sponseraftale med DIS, så vi afholder løbet som minimum, så længe aftalen løber. Claus Bering har ønsket at stoppe som tovholder for løbet, og derfor må interesserede gerne melde tilbage, så vi fortsat kan afholde løbet, så længe der er en aftale med DIS. Det tages op i bestyrelsen, om vi fortsat vil deltager, når DIS’ sponsorat udløber. Tidtagning og tilmelding ligger i Skanderborg Firmaidræts regi, så det er primært praktiske opgaver, der er brug for hjælp til. Foreløbig har Alf tilbudt at hjælpe til.
 2. Orientering
  nye beach flag og halsedisser
  Vores beach flag har været brugt flittigt, og skal udskiftes. Derfor indkøbes der nye.

Der bestilles halsedisser – en model i sort med rød figur, en model i gul med rød figur og en model i pink med hvid figur. Der er mulighed for at vælge en farve, og derefter købe yderligere til en favorabel pris. Det er Henrik Hansen (Expression) fra klubben, som aftalen er lavet med.

 1. Eventuelt:
  Teknik/styrketræningsaften den 13. juni
  Der laves teknik og styrketrænings øvelser for de interesserede den 13. juni
  Grillaften den 13. juni
  Samme aften er der grillaften med grillmester Benny.

Der er mulighed for et oplæg med Kristina Schou Madsen, som har sat ny rekord for at løbe op ad Kilimanjaro. Det vil bestyrelsen arbejde på at få lagt ind i efteråret.

Ole fortæller, at der er løb i Hylke den 21.6. kl. 19. Det koster gratis.
Ruten er ca. 5 km.

Kurt og Finn har deltaget på møder med kommunen omkring muligheden for anlæggelse af en løbebane i samarbejde med atletikklubben. Der skal laves et udkast til, hvordan banen skal se ud

Kurt vil høre om der er nogle som er interesserede i at lave noget løberelateret i forbindelse med den bar (Stubben), han arbejder i under Smukfest.

Tabita opfordre til at arbejde som frivillig på Sølund festivalen. Hun undersøger, om der kan lægges et link ud.

Leave a Reply

Your email address will not be published.