Referat generalforsamling 1. marts 2017

Ref. generalforsamlingen den 1. marts 2017.

 1. Valg af dirigent.
  Kim Rusholt blev valgt. Kim kunne konstatere, at generalforsamlingen er indkaldt rettidig.
 2. Formandens beretning.
  Godt i gang med 2017 og med en hel masse super løbeoplevelser i vente.
  Tilbageblik på 2016 viser et år som har været okay, men også med visse udfordringer.
  Medlemstallet viser nogenlunde status quo, ca. 140 medlemmer og det er jo meget godt, men trods det har vi haft faldende fremmøde til vores træningsaftener, især fra omkring sommerferien og fremefter. Ca. 5-8-10 løbere. Mandag, interval fra 25-30 personer til ca. 20 og onsdag fra godt 35 til ca 30. Årsag?, træningsform-/indhold, tidspunkt, dag, familie- det er jo så nemt at snøre skoene når det passer en.
  Sommerfest, et for øvrigt fantastisk arrangement afholdt i Båstrup hos Ole og Anne, og en super julefrokost, afholdt her i lokalet og med klubmesterskab om eftermiddagen. Begge arrangementer, desværre med alt for få deltagere.
  Uanset om det er træning, fester eller andre arrangementer, så kan der jo være rigtig mange årsager til at folk ikke møder op. Dette skal ikke opfattes som en løftet pegefinger, det er jo ganske frivilligt, men selvfølgelig er det noget vi tænker over. Vi vil gerne der kommer rigtig mange til vores træninger og når vi inviterer til fest. Men for nu at vende det, så vil vi i stedet for at ærgre os over dem der ikke kommer, så glæde os over dem der møder op.
  Og netop at det ikke skal være negativt det hele, så har der jo også været succeser. Skvætskovløbet, for første gang over 300 deltagere – og en lovende forhåndstilmelding til årets løb.
  Foredrag med Mette Bloch, tidligere dobbelt verdensmester i roning, som spurgte – tør du blive en vinder? Et sats i den lidt dyrere ende, men jeg synes hun til fulde indfriede forventningerne. Her mødte 55 tilhører op, og jeg tror de synes nøjagtig det samme. Meget professionel, men stadig meget nærværende.
  Hechmann metoden var vel nøgleordet for den løbeworkshop vi afholdt i foråret. Og det er vel det nye sort inden for løb. Løb langsomt og bliv hurtigere???? Bum. Vi havde besøg af Jesper fra Running 26 en lørdag, hvor han forklarede hele teorien bag Hechmann metoden, med iltoptagelsestest og pulszoner og efterfølgende var vi ude og træne forskellige løbeteknikker. En ganske spændende og lærerig dag.
  I samme ’løbesko’ havde vi her i januar et foredrag med Max Boderskov , fra Runivation med titlen ’løb skadesfrit og bliv en bedre løber. Samme tråd som Hechmann, og Max som også tilbyder iltoptagelsestest, tror jeg også overbeviste mange om at det at løbe langsomt, meget af tiden, ikke er spild af tid. Tværtimod, du undgår skader og kan dermed træne mere kontinuerligt.
  Vi afholder jo stadig vores egne løb, som tidligere nævnt Skvætskovløbet, som jo var en stor succes. Det Gule Løb, som er et velgørenhedsløb, hvor alle indtægter går ubeskåret til et specifikt formål, i 2016 til fordel for børnegrupperne i selvhjælp Skanderborg. Det indsamlede beløb vil fremgå af regnskabet. Så har vi de seneste år afholdt Nisseløbet i samarbejde med Ugebladet Skanderborg, men ikke i 2016. 3.afdeling af Vintercuppen er De tre søer. Et aldeles fremragende løb, men som desværre har svært ved at tiltrække løbere. Søen rundt d. 31.12, med rigtig fint fremmøde og god stemning efterfølgende til varm kakao, boller og champagne. Klubmesterskab, som nævnt i forbindelse med julefrokost, var denne gang uden seedning. Dvs. fælles start og første løber over stregen, damer og herre, blev klubmester. Så stort tillykke med titlen til Berit og Henrik.
  Vi har vores klubløb, typisk 5-6 stykker om året. I 2016 havde vi Stjerneløbet, Hammel, efterhånden en klassiker, Midsommerstafetten, endnu engang et tilløbsstykke, og med sejre i både herre-(Ole, Jesper og Henrik), og mixklassen (Villy, Majken og Kurt) og en flot 2. plads i dameklassen (Lise, Anne og Bente). Stort tillykke til jer. Odderløbet var med og endnu et helt lokalt løb, Nem Forsikring, Søen Rundt og til sidst Himmelbjergløbet. Også et dejligt løb, og typisk for alle klubløb, så plejer det at være rigtig hyggeligt.
  Vi har fået ny hjemmeside, den gamle kunne ikke mere. Og jo, den var lidt tid undervejs, men nu er den oppe at køre og den er blevet rigtig flot. Noget mere tidssvarende end den gamle. Der er måske et par ting som stadig skal rettes til, men ellers bare brug den. Tak til Jesper Jønsson. Selvom vi bruger hjemmesiden mindre og mindre synes jeg dog stadig den har sin berettigelse. Den er et godt sted til basisoplysninger om klubben. Med hensyn til opslag om løbeture og andet pludseligt, er den længe overhalet af vores åbne facebook gruppe, Skanderborg Løbeklub. Man kan lide det eller ej, men effektivt, det er det og det bliver brugt flittigt. Og medlemstallet på siden er også støt stigende, lige knap 200 medlemmer. Her vil jeg lige komme med en opfordring, til når i melder fællesløb og andet ud, at i også husker at sende på vores fælles mail. Det er jo ikke alle, nævner ingen navne, som er på facebook.
  I kommer her frivilligt og i kommer for at løbe. Bum. På et tidspunkt blev der stillet spørgsmål til hvor vi var på vej hen. Det var som om at vi havde mere travlt med at opfylde andres ønsker og behov, end tænke på vores medlemmer, altså jer, og hvad i vil have. Tror måske nogle fik dårlig samvittighed, hvis ikke de sagde ja til at være løbementor, løbe med bydelsmødre, beboere fra Sølund osv., osv. Men det skal i ikke have, det er frivilligt. I den forbindelse havde vi besøg af en konsulent fra dgi, omkring et foreningsudviklingsforløb. Det virkede også meget spændende at deltage i, men igen vil det kræve noget både af jer og os i bestyrelsen. Vi valgte at sige nej tak. Igen frivillighed.
  Jeg nævnte lige ’løb med bydelsmødre’, som var et projekt igennem kommunen, hvor de, igennem løb, ville prøve at integrere indvandrekvinder. Hver onsdag i 12 uger, var Vicky og Stine klar til at løbe/gå med de tre-fire stykker, som typisk mødte op. Stor cadeau til de to.
  Skanderborg Løbeklub og fremtiden, hvordan med det. Der er en del snak om den gamle foreningsform, som vores med vedtægter og bestyrelse kontra de åbne løbefællesskaber, som findes på facebook. Det er gratis, du får et løbefællesskab, møder nye folk osv. Jeg synes da det er fedt, men jeg tror også på at de etablerede foreninger vil bestå. Og hvad skal der så til for at få folk til at betale x antal kr. for at løbe. Ja, det kræver at vi kan tilbyde noget som man ikke kan få ved at løbe selv. Hvis vi ser på vores kontingent, kr. 200,00 om året, og hvad du får for det synes jeg bestemt ikke det er dyrt.
  Du får 4-6 gratis klubløb, løbe workshops, foredrag, træning mandag og onsdag med vores dygtige og engagerede trænere, fællesløb i weekenderne, grillaften, gløgg og æbleskiver, masser af socialt samvær og hygge. Vi planlægger at tilbyde trailløb, vi starter et fortrænings forløb til Aarhus half, d. 6. august, vi har crossfit/styrketræning osv.
  Selvom vi anbefaler at kunne løbe 5 km på 35 min. For at være medlem, så er man jo velkommen også selvom man ikke opfylder det krav. Og lige så vigtigt, så er det lige meget om du løber 5 km, halv- eller hel maraton eller længere endnu. Om du løber hurtigt, langsomt, midtimellem. Så er du lige velkommen i Skanderborg Løbeklub. Det er dig selv der bestemmer dit succeskriterium. Vi sætter rammerne, du udfylder dem, efter dit niveau og behov.
  Så med troen på at vi sammen, fortsat vil bidrage til at Skanderborg Løbeklub skal være en attraktiv og aktiv klub at være medlem af, så vil jeg slutte med at sige en stor tak til alle som har været med til at præge den i det forgangne år. Tak til de forskellige løbsudvalg, tak til trænere, til købmanden, tak til hjemmesidefolk, til bestyrelsen, til alle hjælpere ved vores løb, kagebagere, festudvalg. Håber ikke jeg har glemt nogen og hvis, så også en stor tak til dem.
  Formandens beretning blev godkendt.
 3. Aflæggelse af revideret regnskab, herunder kontingent fastsættelse.
  Freddy har sendt regnskab ud til medlemmerne inden generalforsamlingen. Bestyrelsen foreslår, at kontingent fastholdes. Der er pt. ca. 140 medlemmer i klubben.
  Freddy gjorde rede for de større poster i regnskabet. Her kan nævnes, at en af de store indtægtskilder i klubben er Skvætskov løbet, hvor der har været et større overskud, da vi kom over de 300 deltagere. Overskuddet fra Skvætskov løbet, har stort set dækket udgifterne til klub løbene.
  På omkostningssiden var arrangementet med Mette Block, medvirkende til at årets resultet gik i minus. Dette var dog en forventet udgift, da der har været et ønske om, at få et oplæg med en kendt foredragsholder, og det ikke er tanken at der hvert år skal generes overskud i klubben – men derimod skabes gode oplevelser for mdlemmerne.
  Det blev vedtaget at kontingentet fortsat er kr. 200,- pr. år.
 4. Kommende løb og aktiviteter.
  Skvætskovløbet den 2.4., Klubtur til Cuxhaven den 8.-10.4. og Stafet for livet den 10.-11.6, Derudover er vi fortræningsklub til Aarhus Half, som løbes den 6.8.
  Der efterlyses et udvalg til henholdsvis sommerfesten og julefrokosten. Der bliver salg af klubtøj den 29.3. – der er mulighed for at få trykt klublogo på brugte gule løbeveste – skal dog lige vaskes først. Derudover skal der aftales nærmere vedr. foredrag/oplæg, så bud modtages gerne – Kurt har tidligere budt ind på et oplæg omkring registrering af tider, og det vil han fortsat gerne. Der er klubmøder den første onsdag i juni, september og december. Sommerafslutning i juni med grillpølser og kartoffelsalat – dato aftales med Benny, som er med på endnu en grillaften.
  Klubløb:
  Midsommerstafetten den 21.6.17, Stjerneløbet den 11.4.17, Tranbjerg 1.6.17, Solbjerg Sø løbet og Odderløbet i august, Søen Rundt i september – og andre forslag er velkomne.
  Alf slår et slag for “løb langt fællesløb”, hvor vi står for et arrangement den 30.4. Muligvis bliver Odderløbet i august ikke til noget – obs på dette i forhold til klubløb. Der er et ønske om, at disse løb oprettes som events på facebook.
 5. Indkomne forslag.
  Der er ingen indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelse.
  – Lise, løbskordinator – villig til genvalg.
  – Henrik, sekretær – villig til genvalg.
  – Finn, formand – villig til genvalg.
  Alle tre blev genvalgt.
 7. Årets bamsepris
  Blev givet til Jesper Korsbakke på baggrund af, at han er et skoleeksempel på hvordan løb kan udvikles. Han har vist vedholdenhed i at nå sine løbe mål. Også selv om der indimellem har skullet tages tilløb. Han er møder altid engageret til træning, og er god for en bemærkning. Han har overskud til at heppe på og motivere sine medløbere og han tager tjansen som fartholder, opvarmer og intervaltræner- Stort tillykke.

  Eventuelt
  Alf opfordre til, at der bakkes op om Skvæt Skovløbet, så vi kan lave endnu en succes.
  Stafet for livet – Lillian opfordre til at melde sig til det hold hun har oprettet – Skanderborg Løbeklub, som alle interesserede kan melde sig på. 14 dage før aftales hvem der løber hvornår, så der er en løber på banen i de 24 timer løbet varer.
  Cuxhaven: Transport og overnatning er efterhånden på plads, og er der flere, der gerne vil med, kan det nås det nås endnu. Forventet afgang fra Skanderborg er lørdag den 8.4. kl. 8 og hjemad fra Cuxhaven mandag den 10.4. kl. 10. Da udgifterne er ved at være på plads, kommer der snart en opkrævning til deltagerne.

Leave a Reply

Your email address will not be published.