Referat af klubmøde 2016

Referat af klubmøde den 1. Juni 2016.

1. Klubløb 2016.

Der er aftalt følgende klubløb

  • Midsommerstafetten den 15.6.
  • Odder løbet den 21.8.
  • Søen rundt 19.9.
  • Himmelbjerg løbet den 30.10.

Birthe opfordre til, at klubben stiller op til Stafet for livet til næste år, og EM i 1/2 marathon i 2017.

 

2. Foredrag, Mette Bloch, september

Den 7.9.16 kl 20 med Mette Bloch. Det overvejes at invitere andre løbeklubber med.

 

3. Klubtur til Nordtyskland i foråret/sommeren 2017. Udvalg?

Krav at der er forskellige distancer – gerne 5, 10 og 1/2 marathon, så der er noget for alle. Tænkes i april og maj måned næste år. Der er pt ikke meldt så mange løb ud endnu og løbet skal være på en lørdag. Interesserede til et turudvalg må meget gerne melde tilbage til bestyrelsen.

 

4. Grillaften onsdag d. 22.6

Købmanden er traditionen tro klar med grillpølser og kartoffelsalat efter løb.

 

5. Det Gule Løb, Lars og Annemette

Løbet er den 31.8. Nærmere følger.

 

6. Klubmesterskab – forslag til dato er den 24.8?

Er på en klubaften. Der må gerne nytænkes. Afslutning kunne være en pizza. Interesserede i at deltage i klubmesterskabsudvalget må gerne melde tilbage til bestyrelsen.

 

7. Hjemmeside – hvad er status?

Jesper fortæller, at den nye hjemmeside er ca. 80% færdig og er ved at være på trapperne. Der har været lidt udfordringer, som er blevet løst.

Brian foreslår, at der kunne ligge billeder og telefonnr på hjemmeside, men det er ikke alle der er interesseret i dette. Derfor sender Freddy opdateret medlemsliste ud to gange om året efter opkrævningen.

Jesper følger op med et ønske om nye billeder af bestyrelsesmedlemmerne – det er heldigvis kun formatet den er gal med.

 

8. Ekstra træningsaften med fotosession i Dyrehaven!

Annette Larsen har foreslået at der laves en ekstra træning en tirsdag, for at tage billeder til den

nye hjemmeside. Forslag til dato kommer senere.

 

9. Foreningsudvikling – er det noget vi skal bruge tid og penge på?

Bestyrelsen har været i dialog med Louise Brok fra DGI vedr. muligheder for et samarbejde omkring udvikling af klubben. Det er sket med baggrund i tilbagemeldingerne fra generalforsamlingen, hvor det blev diskuteret, hvad vi ville med klubben og hvordan medlemmerne bedst muligt blev tilgodeset.

Der er generelt tilfredshed med de aktiviteter, der er i klubben. Det er hyggeligt at komme i klubben, og man kan komme når der er tid og lyst. Det lave kontingent vurderes af flere til at have betydning for, at man gerne vil være medlem men ikke nødvendigvis kommer til træningsaftener.

Birthe foreslår at det kunne prøves med et spørgeskema, og så starte ud med at se, hvad tilbagemeldingerne er. Vi fortsætter som hidtil. Nye tiltag og ideer er fortsat velkomne.

Spørgsmål/dilemmaer der kan tages op –

  • Skal vi tiltrække flere løbere?
  • Er 5 km for meget at forlange at skulle kunne løbe i klubben?
  • Kl 19 er et skidt tidspunkt for børnefamilier og for unge mennesker.
  • Der var enighed om, at de aktiviteter, som pt er i klubben er passende.
  • Der blev givet en stor hånd til Vicky og Stine for deres indsats omkring løb med bydelsmødre.

 

10. Eventuelt.

Fælles løb med Aarhus 1900 bliver ikke til noget i år, da vi ikke kan få det til at passe med datoer.

Stilling Løbeklub vil gerne invitere til fælles løb den 9.6. Claus giver nærmere information.

Jesper sender ud vedr. en by stafet på ca 3 km i skanderborg.

Arne har lavet en sang på "hallelujah", som blev sunget. Tak til Arne.

Kurt har, sammen med Stilling Løbeklub været til møde på rådhuset vedr. ønske om en løbebane ved rådhuset på fælleden. Fra kommunens side vil de se velvilligt på forslaget, og har lovet at vende tilbage. Alf foreslår, at spørge på en terræn løbebane i samme område.

Poul foreslår en fælles tur til Odense marathon og1/2 marathon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.