Generalforsamling 2014

Lørdag 08.03.14 kl. 10.00
Skanderborg Løbeklub, der var fremmødt 32 løbere

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen forslog Kim Rusholt, han takkede ja og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Beretning ved formanden

Finn fortalte om årets begivenheder. Beretningen vedlagt referatet.

3. Aflæggelse af revideret regnskab 2013

Herunder kontingentfastsættelse Freddy gennemgik regnskabet, som var sendt ud inden generalforsamlingen. Desværre er der indkommet en ekstra regning efter regnskabet var afsluttet og revideret. Den kommer på 2014 regnskabet. Kontingentet fortsætter uændret med 200 kr/år.

4. Kommende løb og aktiviteter, orientering

Fælles løb i 2014

 • Stjerneløbet i Hammel i april
 • Midsommerstafetten i Skanderborg i juni,
 • Stillingløbet i september,
 • Fællestur til VM i Halvmaraton 29. marts 2014
 • Klubmesterskabet sidste onsdag i august (datoen flyttes evt)
 • Søen Rundt nytårsaftensdag.

Vores egne løb

 • Skvæt Skov løb
 • Det gule løb
 • Nisseløb
 • De tre søer.

Følg med på hjemmesiden. Der mangler hjælpere til Skvæt Skovløbet. På onsdag 12/3 er der test af tidtagningsudstyr, som skal bruges til Skvæt Skovløb.

Fælles træningsaften med Århus 1900. Den 10. maj kommer de her, senere tager vi ind til en træningsaften hos dem.

Træningsaftener med “GoRun” fortsætter i 2014. Mere fokus på teknik, styrke og løbelege, måske kun hver anden uge. Trænergruppen evaluerer. Styrke/core træning fortsætter om onsdagen i en eller anden form.

Sommerfest, hvem vil arrangere? Dem der arrangerer, bestemmer tid og sted 🙂

Julefrokost lørdag 15. november 2014, hvem vil arrangere? Meld ind, hvis du har gode ideer eller har lyst til at tage initiativ til et festligt arrangement. Opgaver kan uddelegers…

Hjemmesiden er opdateret, vi ser på nyhederne.

5. Indkomne forslag

Ingen

6. Valg til bestyrelse

 • Lars, næstformand – villig til genvalg (vælges i lige år, for 2 år)
 • Freddy, kasserer – villig til genvalg (vælges i lige år, for 2 år)
 • Bente, uden titel – villig til genvalg (vælges hvert år, for 1 år)

Alle tre modtog genvalg.

7. Årets bamsepris 2014

Årets bamsepris går til en ukuelig optimist, der har udvist et engagement/overskud/humør og gåpåmod langt udover det sædvanlige. Han er både stjerne og vandbærer. Endvidere er der stor respekt omkring ham. Forgangsmand – i bogstavelig forstand, på flere fronter. Han er innovativ og har været fader til mange nye tiltag i klubben, og er i igennem årene vokset utrolig meget med den post, som han nu bestrider. Han er “Mister Skanderborg løbeklub”. Årets bamse pris tildeles til den nok mest oplagte af os alle for sit virke i klubben:

Finn Formand er årets bamse 2014!

Finn er formand, løbeklubbens repræsentant i HI, skvæt skovløbet, god for et par træningsløb fra bopælen om året. Intervaltræner, vores repræsentant i DAF. Flere træneruddannelser og senest Go run. Stort netværk i andre løbekredse. Alle løbeklubber i omegnen kender Finn. Og så er Finn jo regerende klubmester. Vi kender jo Finn som her beskrevet, men han har jo også en anden festlig side. Hvorefter der blev vist billeder af Finns fest-engagement, og hvordan han altid formår at være på det vindende hold 🙂

8. Eventuelt

Intet

Mødet sluttede kl. 11.20 og dagen fortsatte med foredrag og crossfit aktiviteter.

Foredrag om løbets psykologi v/Bo Birk Nielsen

Sæt fokus på den mentale træning i løb. Der er for det meste fokus på den fysiske del af træningen, men den gode løbeoplevelse, motivation, sundhed og bevægelsesglæde er mindst lige så vigtige. Der gives en introduktion til løbets psykologi ved Bo Birk Nielsen, som er psykolog og mangeårig løbeinstruktør. Bo holder mange oplæg om løbetræning og laver instruktørkurser i løb med fokus på blandt andet motivation og det psykologiske i løb.

Et par timers aktivitet ”Udnyt dit fulde atletiske potentiale!”
v/ Nicolaj A. Mortensen

Kroppen er et holistisk system og man bliver derfor nødt til at optimere på alle fronter for at få de bedste resultater. Vi vil i dette oplæg berøre følgende punkter: Hjælp til selv-hjælp, fysisk træning, kost og hydrering, søvn og restitution samt det mentale. Derefter skal vi selvfølgelig røre os lidt med en gang crossfit med fokus på løb. Dagen sluttede med pizza og en enkelt dejlig øl eller to 🙂

Med venlig hilsen Referent Annemette Fuglsang

 Generalforsamling_08.03.2014_PDF

Leave a Reply

Your email address will not be published.