Generalforsamling 6. marts 2019

Generalforsamling i Skanderborg Løbeklub
Onsdag d. 6. marts 2019 kl. 20.15

Referat fra generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent
  Kim Rusholt blev valgt til dirigent, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet rettidig og at dagsordenen opfylder kravene.
 2. Formandens beretning
  Formandens beretning til  generalforsamling i Skanderborg Løbeklub, onsdag d 6.3.2019

  Hvem husker VM på halvmarathon i 2014, i København?
  Spændingen, intensiteten – det var stort.

Nu har du igen chancen for at deltage i et VM denne gang i cross, som foregår i Aarhus d. 30. marts.
Okay, det er ikke så stort som VM på halvmaraton, men både for Aarhus og Danmark, er det kæmpe stort.
Vi har booket en plads på sidelinjen og nogen er tilmeldt. Vi håber stadig lidt flere kunne få lyst til at deltage, eller bare kigge forbi på dagen.
I den forbindelse havde vi lige i lørdags besøg af Thijs Nijhuis, som holdt et glimrende oplæg til VM cross, og som bestemt ikke burde gøre interessen mindre.

Hvad er crossløb så egentlig for en størrelse?
Det fik vi en god forsmag på da vi i november, i samarbejde med DAF, var medarrangør af vinterturneringen Cross Nationals, hvor flere af de danske topløbere, her i blandt tidligere nævnte Thijs Nijhuis, og på damesiden både Maja Alm og den senere vinder  Anna Emilie Møller var at finde på startstregen. Det var et udtagelsesløb til em i Holland 14 dage senere. Vi fik nogle rigtig gode og spændende løb og hele arrangementet klappede til UG. En stor tak fra DAF til Skanderborg Løbeklub, for indsatsen.
Muligheden for en gentagelse i år er absolut til stede. Spændende!!

Vi er blevet fortræningsklub til Copenhagen Marathon. I 2018 takkede vi ja tak til tilbuddet om at lave fællestræning frem mod  Copenhagen Marathon i maj, tænkte det kunne være lidt smart da nogen gerne ville løbe Copenhagen, og  Bent samtidig havde stor succes med at lokke nogen med til Hamburg i april.
Så fra medio januar og frem havde vi hver anden lørdag fællestræning, og det resulterede i nogle gode træningsture og to gode marathon ture. Hamburg, med ca. 30 deltagere, som var en blanding af hel- og halvmaraton løbere og heppere, var en super tur. Debutanter, flotte tider, champagne i parken og god tysk middag om aftenen. Det var stort!
København, også med debutanter og flotte tider, var også en super tur.
Fortræning igen i august, til Copenhagen Half, velvidende der nok ikke var mange som skulle deltage, men det kunne bruges til Søen rundt, som jo så desværre blev aflyst.

Lige nu kører vi igen fællestræninger, denne gang mod 40 års jubilæumsløbet i København.
Vi har afviklet  4 træninger,  5. på lørdag og det er med rigtig god opbakning, da vi har en klubtur til København. Her er vi 27 tilmeldte hvoraf de 20 skal løbe marathon. Det er super flot.
Træningerne afvikles typisk som rundeløb, så det giver mulighed for at alle kan komme og være en del af fællesskabet, og få en god løbetur i hyggeligt selskab.

Et af de helt store tilløbsstykker i 2018, var Royal Run i forbindelse med Kronprinsens 50 års fødselsdag.
En kæmpe event med løb i fem byer samme dag. Her havde vi et træningsforløb over 11 uger, hvor en lille flok havde tilmeldt sig. Det kom der en masse gode træningsaftener ud af, og det hele kulminerede på dagen hvor en stor flok fra Skanderborg Løbeklub løb 10 km. Det var faktisk også lidt stort!!!

Hvert år har vi vores klubløb, som er udvalgte løb hvor løbeklubben betaler startgebyret.
Vi har ca. 6 klubløb om året.
Nogle løb er stort set fast inventar så som Stjerneløbet i Hammel og Midsommerstafetten i Dyrehaven, hvor Midsommerstafetten er det store tilløbsstykke. Vi var omkring 40 løbere til en, som altid super hyggelig aften og løbemæssigt blev det også en succes idet vi tog både 1. og 2. pladsen hos herrerne.
Tillykke med det!

Et andet arrangement vi har støttet op om er Kræftens Bekæmpelse ”Stafet for livet”.
Et 24 timers event, med løb,  walk og underholdning hele døgnet. Tommy sørgede for en hyggelig base, så folk kunne komme og løbe/gå en tur eller flere, hygge lidt i campen eller tage hjem efter veludført dåd.
Der blev løbet hele døgnet, altid lidt fedt at løbe om natten.

Som vi tager ud til andres løb har vi også selv et par stykker , som lokker folk fra nær og fjern til.
3. afd. Af DIS Vintercup Skanderborg, 8660-løbet, som i år havde en fornuftig deltagelse, men ellers er et løb der har svært ved, ligesom  resten af vintercup løbene,  at bide sig rigtig fast i folks bevidsthed
Vintercuppen og 8660-løbet er til evaluering hvorvidt det skal fortsætte eller ej.
Vi krydser fingre og håber det bedste.

SKVÆT SKOV LØBET som er det største og ældste, var endnu engang en succes. Det er et løb, som efterhånden ikke kræver det store forarbejde, men som vi måske snart skal til at nytænke, da løbs kalenderen hele tiden bliver tilføjet nye og spændende løb. Dermed bliver konkurrencen om kunderne også hårdere, så det gælder om at have et godt produkt og få det profileret rigtigt.

Vi kan mærke det lidt på deltagelsen til vores nytårs løb d 31.12. som er faldende.

Det at arrangere løb, og i det hele taget lave arrangementer, kræver frivillige hænder, og det bliver ikke umiddelbart nemmere, og derfor har vi valgt, i løbet af året at sige nej tak til flere henvendelser fra forskellige instanser, om at arrangere løb til forskellige godtgørende formål.

Hos DGI og Bevæg dig for livet er der meget fokus på det at få folk ud og røre sig. Helt i den tråd har Tommy , endda så flot i løbeklubbens navn, startet konceptet ”Walk og løb”, som han siden start december, har kørt hver søndag kl. 11.00. Det er et langt sejt træk, som udvikler sig hen ad vejen. Flot arbejde.

Det samme med Tommys jule løb, hvor der samles ind til julemærkehjemmene.

Folk kommer og folk går, også selvom det er en løbeklub, men alt i alt har vi et rimeligt stabilt medlemstal.

Vi har også det tilbagevendende spørgsmål, hvordan får vi gang i vore passive medlemmer, og de nye medlemmer, som aldrig dukker op.
Som nævnt kommer der hele tiden nye medlemmer, men alligevel har vi prøvet at gøre os mere synlige, ved at oprette en facebook side – Skanderborg Løbeklub – hvor vi kan synliggøre det vi går og arbejder med.

Det er stadig forholdsvis nyt for os, men vi tror på det kan give et løft på sigt.

Et ord, eller rettere fire bogstaver fyldte rigtig meget i året –GDPR – General Data Protection Regulation.
En EU forordning for beskyttelse af persondata, som trådte i kraft medio maj.
Det virkede lidt overvældende da man blev præsenteret for det, men heldigvis havde vi folk, som arbejdede med det til daglig, som kunne gennemskue det og få det ordnet.

Vi har, som medlem af Højvangens Idrætsforening, et super godt klublokale, som vi kan bruge. Det gør vi som nu og til mødested for vores onsdags træning, men også når vi holder foredrag.
Som da vi i efteråret havde besøg af ultraløber Kristina Schou Madsen, til at fortælle om sin verdensrekord på Kilimanjaro. Det var en super intens og meget ærlig fortælling om et på mange måder crazy rekordforsøg, som jo endte godt. Rigtig spændende aften.

Gode forhold med vores klublokale, knap så gode forhold med hensyn til løbebane.
Men måske der er godt nyt. Med atletikafdelingen, som den store drivkraft, er vi i dialog, måske endda mere, med kommunen omkring, både renovering af løbebanen i Dyrehaven, har dog efterhånden stået på nogle år, og etablering af en rigtig løbebane/atletikstadion.
Løbebanen i Dyrehaven er totalt ubrugelig, som den er, så der skal ske noget.

Løbebane/atletikstadion er et noget større projekt, som skal med i budgettet, der skal bestemmes en placering, fælleden kontra Niels Ebbesen skolen, nok størst sandsynlighed for fælleden, hvor det er tegnet ind på nogle plancher. Så er der det med pris, som også afhænger af hvor meget der skal være. Bliver det ”bare” en løbebane, eller bliver det et lille atletikstadion.
Spændende er det!

Jeg vil slutte af med at bringe en stor tak til alle, som på den ene eller anden måde, stort som småt, igennem året har bidraget med jeres hjælp.

For at Skanderborg Løbeklub skal vedblive at være en aktiv og levende klub og et trygt og godt sted at komme så er vi afhængige af frivillige hænder, også i fremtiden. Tak for hjælpen.
Hermed har jeg sluttet min sidste beretning som formand for Skanderborg Løbeklub.
Tak for ordet, tak for jeres tid.

Der var ros til formandens beretning fra dirigenten.

Aflæggelse af revideret regnskab
Freddy gennemgår regnskabet.
Der er et overskud på ca. kr. 6500,-.
Der var spørgsmål omkring antal medlemmer. Der er pt. ca. 140 medlemmer. Indtægten i udgifterne er et opsagt telefonabonnement, hvor restbeløbet er blevet udbetalt.

Budget og herunder kontingent fastsættelse.
Der budgetteres i 2019 med et underskud på kr.  5000,- på baggrund af en planlagt klubtur i efteråret til Skagen maraton. Ønskes et udførligt budget vil Freddy gerne lave det.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 100,-  pr. halvår. Det blev vedtaget.

 1. Kommende løb og aktiviteter.
  Kommende klubløb er:
  Silkeborg løbet den 27.4. 5,9-17,4 km
  Stjerneløbet i Hammel den 30.4. 11 km
  Midsommerstafetten den 6.6.
  Brøruphus Efterskole løbet den 16.5. 7,5-21 km
  Skagen marathon den 5.10. 5-42,2 km
  Der sendes ud pr. mail i forhold til tilmeldingen.

Den 5.10.2019 er der klubtur til Skagen maraton. Der arrangeres bus fredag, løb om lørdagen og hjemtur søndag. Det forventes, at vi skal have en forhåndstilmelding, da der i forbindelse med løbet er rift om overnatning. Der kommer nærmere info.

Forslag til klubløb modtages gerne.

Cross løb VM ved Moesgaard i Aarhus på en 2 km rundstrækning. Der sættes telt op til klubben ved VM ruten. Der er forskellige event på ruten – løb på museets tag, vikinge event mv. Der er afbud fra nogle af klubbens tilmeldte, så hør nærmere, hvis du er interesseret i et startnummer.

Turen til Copenhagen Marathon er der startnumre til kr. 300,- i klubben. Der er pt. to ledige overnatnings pladser på Danhostel – en til damerne og en til herrerne. Der kommer nærmere orientering.

 1. Indkomne forslag.
  Der er ingen indkomne forslag. 
 1. Valg til bestyrelse.
  Følgende er på valg.
  Finn, formand – ønsker ikke genvalg
  Birthe, løbs koordinator – villig til genvalg
  Henrik, sekretær – villig til genvalg

Til formand foreslår bestyrelsen Torben. Torben blev valgt. Tillykke.
Da Torben er næstformand, skal der vælges ny næstformand. Signe blev valgt som ny næstformand. Tillykke.
Birthe og Henrik blev begge genvalgt.

Årets bamsepris
Bente får årets bamsepris. Prisen går til Bente for hendes engagement i klubben. Hun er en person som favner alle og er omkring klubbens medlemmer. Bente byder ind på opgaver som opvarmning, stiler sig til rådighed med gode råd til skadede løbere, bidrager til fredagens crossfit. Bente har tidligere også siddet i bestyrelsen. Bente er en positiv indpisker og motiverer os andre. Så sent som i aften, tilbød Bente, at løbe sammen med et nyt medlem, så tempo og distance kunne passe sammen. Så en helt fortjent pris. Tillykke.

 1. Eventuelt
  Tommy giver en status på walk og løb om søndagen. Der er både deltagere “fra byen” og fra klubben. Der har været deltagerantal fra 5-20 deltagere. Tommy vil gerne fortsætte, men vil også gerne have klubben mere med ind over. Tommy vil gerne slå et slag for, at flere kommer ud og finde glæde i at bevæge sig.

Finn nævner, at der er en buff til dem, der endnu ikke har fået en.

Alf nævner Skvæt skov løbet. Der mangler vejvisere og kagebagere. Der ligger en seddel, alle kan skrive sig på i klublokalet . Den 23. og 30. marts er der prøveløb. Begge dage efterspørges der et par “medløbere”. Claus efterlyser endnu en djævel. Sparekassen Kronjylland, Kvickly og Bryghuset sponserer løbet.

Torben siger på klubbens vegne en kæmpe stor tak til Finn for indsatsen i bestyrelsen og i klubben som helhed. Tak for din indsats som formand og dit engagement for at udvikle klubben med nye tiltag. Dejligt du fortsat er en del af klubben, og håber vi fortsat kan trække lidt på dig.

Tommy vil gerne være primus motor for Stafet for Livet og Anne er med på at arrangere.

Der var ros fra Githa for klubbens måde at tage i mod nye medlemmer på.
Dejligt at høre.

Leave a Reply

Your email address will not be published.