Referat klubmøde 5. dec. 2018

Ref. klubmøde den 5.12.18 8660 løbet (Vintercup) – efterlyse hjælpere Birthe har flyers med til ophæng – del del  del. Det er den 20.1.19 og tilmeldingen er åben. Der kommer liste i klublokalet først i det nye år, hvor hjælpere kan skrive sig på de forskellige opgaver. Det bliver sidste gang løbet afvikles, da...

Generalforsamling

Generalforsamling i Skanderborg Løbeklub Onsdag d. 6. marts 2019 kl. 20.15 Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Aflæggelse af revideret regnskab, herunder kontingent fastsættelse. Kommende løb og aktiviteter. Indkomne forslag. Forslag skal sendes til Henrik (henrikmadsenskb@gmail.com) senest 14 dage før. Valg til bestyrelse. Følgende er på valg: Finn, formand Birthe, løbs koordinator Freddy, kasserer...